Lansering av CrickIT

Efter cirka ett år i beta stadie lanserar jag nu min webbtjänst för hemsidor: CrickIT.

CrickIT är mitt alternativ till etablerade system som Wordpress, Joomla med flera. Den största skillnaden är att CrickIT är en tjänst där design, webhotell och support ingår samt att systemet inte är en installation där du som kund behöver tänka på att uppdatera systemet själv (en installation av t.ex. Wordpress bör kontrolleras en gång i kvartalet och kan i värsta fall innebära lite mer arbete på grund av att någon modul, plugin eller template inte har "hunnit" med i utvecklingen).

Lite historik

Första versionen av systemet skrev jag 2001 under min tid på QPC. Tanken bakom var att det blev orimligt dyrt att utveckla ett nytt system för varje kund som ville ha en dynamisk hemsida. Så om jag kunde komma på ett sätt som gjorde att jag kunde använda samma kod för flera hemsidor så skulle jag kunna kapa kostnaderna samt få tid för vidarutveckling. Systemet fick namnet Krikkit eftersom hela vår serverpark då hade namn från "Liftarens Guide Till Galaxen". Tjänsten fick namnet Cricket.

Systemet fick ett rejält lyft när jag skrev om det helt från grunden 2006, då för att anpassas till en ny tjänst som vi kallade Webbflugan, i tjänsten ingick analys, design och en liten lektion i gör det själv sökoptimering.

Nu är jag alltså färdig med den tredje totalt omskrivna versionen av systemet samt att jag har paketerat tjänsten CrickIT Företag. Systemet är byggt i moduler där jag har implementerad etablerade och väldokumenterade moduler av Öppen Källkod. I den nya versionen har jag tagit vara på all erfarenhet delvis på vad de flesta kunder förväntar sig av en hemsida samt också med en tanke på hur snabbt utvecklingen går idag och att systemet ska kunna växa med tiden.

En av grundtankarna har alltid varit att systemet ska vara snabbt och idag är det ännu viktigare med tanke på att en normalbesökare ägnar cirka 3 sekunder på en sida för att avgöra om den ska stanna kvar eller inte.